بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش های مقاومت فلسطین درچارچوب نظریه پخش
9 بازدید
محل نشر: پژوهش ملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1398
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی